FARESIN TELESKOPSKI UTOVARIVAČI.

Teleskopski utovarivač je stroj koji se kreće zemljom, koji karakterizira ruka/krak koja se sastoji od više produžetaka koji se slažu jedni na druge. To je svestrani stroj, koji kad se montira pribor, omogućuje izvođenje različitih vrsta radova od podizanja osoba do rukovanja materijalima i opremom.