PREMIUM S KRAĆIM VILICAMA.

PREMIUM s kraćim vilicama:

Smještanje tereta na najužem prostoru, uz spretnost, prije svega zahtijeva odgovarajući uređaj. Za premještanje paleta na kamione Premium viličar s kratkom vilicom pokazao se podobnim. Ovisno o opremljenosti valjcima (jednostavni ili tandemski valjci vilica), do 2,5 t može se bez problema premještati u uskom krugu okretanja. Izborom dužine vilica od 600-1000 mm optimalno prilagodite Premium Vašim uvjetima. Kotačići za upravljanje načinjeni su od gume, a valjci vilica od poliuretana. Viličar RTPQ800 dodatno je opremljen uređajem za brzo podizanje opterećenja do 200 kg.

premium kurz karakteristike